Therapie

ATLAS Behandeling

De ATLAS behandeling

Uitgangspositie: Disbalans

Bij zeer veel mensen staat het hoofd in min of meerdere mate asymmetrisch op de eerste halswervel. Veelal gaat dit terug op forse manipulaties bij de geboorte (zeker bij navelstreng om de hals, tang- of zuignapbevalling) of latere forse trauma’s (mechansich of psychisch), die een spierverdedigings reactie hebben uitgelokt in de bovenste nekspieren. De tonus van deze spiergroep is op zijn beurt de referentie voor de ontwikkeling van de rechtopstaande houding. Naargelang de ernst van de scheefstand en de verergeringen door constitutie en trauma (hersenschudding, whiplash, maar ook oplopende psychische stress), leidt dit tot min of meer uitgesproken klachten.

Dit is te begrijpen vanuit:

1. de extra spierspanning die dan continu nodig is om het hoofd rechtop te houden.

2. de verkleining van de opening tussen schedel en ruggenmergkanaal, die dan verantwoordelijk is voor een toegenomen druk op de hersenvliezen en de wervelslagaders, en een minder vlotte pulsatie van het ruggenmergvocht.

Behandeling

Deze mechanisch ondersteunde methode verbetert de verhouding tussen de atlas en de schedel zonder manipulatie. De behandeling bestaat uit een specifeke, diepe mechanische massage van de bovenste nekspieren. Door deze prikkel gaan de sensoren van het autonome zenuwstelsel een nieuwe setting point van spierspanning registreren, waardoor het schedel atlasgewricht beter kan ontspannen. De atlas kan dan terug verschuiven/roteren naar zijn meest optimale positie. De basisbehandeling bestaat meestal uit twee sessies met een zestal weken tussentijd.

Doorgaans zijn de resultaten vrij duurzaam (weken tot maanden duidelijk beterschap). Soms is een herhalingsbehandeling op langere termijn (meerdere maanden) aangewezen.

Proces van zelfgenezing

Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho-emotioneel meer ontspannen en meer in evenwicht functioneren. De energiedoorstroming tussen de chakra’s verbetert beduidend. Het lichaam geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer vanzelfsprekend de juiste houding aan. De algehele veerkracht en het zelfsturend vermogen nemen daardoor toe.

Regeneratie

Na de atlasbehandeling reageert het lichaam in overeenstemming met de fysieke en psychische conditie van het individu. De mate waarin en de snelheid waarmee herstel plaatsvindt, zal daarom per individu verschillen. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel herstellen, waar het bij de ander meer tijd vraagt doordat er eerst meer herstelreacties plaatsvinden. Na verloop van tijd wordt de algehele conditie beter en de immuniteit verstevigt. Ook de hormoonhuishouding en emoties komen meer in balans.

Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, melden dat ze veel meer vanzelfsprekend een rechte houding aannemen. Ze kunnen vaak ook beter omgaan met stress en beter richting geven aan het eigen leven. Men ervaart globaal gezien dus een gevoel van grotere alertheid, openheid en algehele balans. Toch moet deze atlas behandeling niet gezien worden als een wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde die helpt om het zelfgenezend vermogen te versterken en het lichaamspotentieel zo volledig mogelijk te benutten. Opvallend is ook dat andere natuurlijke geneeswijzen zoals acupunctuur, homeopathie en osteopathie bv., veel dieper kunnen inwerken na een atlasbehandeling.

Reacties na de behandeling

In de weken of zelfs maanden na de behandeling kunnen ook lastige reacties worden ervaren. Deze reacties passen ook in het proces van zelfgenezing en zijn te vergelijken met tijdelijke verergeringen die ook optreden bij een homeopathische, osteopathische of andere behandeling die gericht is op het versterken van het zelfgenezend vermogen. Mogelijke lastige reacties die kunnen optreden zijn: (grote) vermoeidheid, spierpijnen in de nek, rug. Door aanpassing van spieren, pezen en gewrichtsbanden. Ziektes die men eerder heeft doorgemaakt en die niet volledig zijn ‘uitgeziekt’, kunnen opnieuw kortstondig verschijnen om vervolgens weer te verdwijnen. Luister daarom goed naar uw lichaam. Merk de veranderingen op en ondersteun het proces van zelfgenezing door middel van massages, voldoende beweging, gezonde voeding, veel water te drinken. Craniosacraaltherapie, bloesemtherapieën e.a. behandelingen kunnen ondersteunend werken bij het beheren van dit soort herstelreacties.

Tijdsduur behandeling

De basisbehandeling bestaat gemiddeld uit 2 à 3 sessies met meerdere weken interval. Herhaalbehandeling is meestal pas nodig na meerdere maanden tot jaren. In de eerste sessie vindt de atlascorrectie reeds grotendeels plaats. Tijdens de volgende sessie(s) is er een controle, een aanvulling (verdieping) en evaluatie.

Preventie

Deze methode stelt het menselijk organisme in staat om zich te herstellen en te versterken. Maar bovenal is deze methode preventief en wordt daarom best zo vroeg mogelijk bij kinderen toegepast, zeker na een moeilijke geboorte (mecha- nische of psychische extra belastende omstandigheden). Het helpt hen om meer in balans op te groeien en te ontwikkelen.

Meer info kan u ook vinden op: www.atlasbehandeling.be